Địa chỉ: Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0222) 3880402

Trường mầm non Liên Cơ hưởng ứng tuần lễ áo dài