Địa chỉ: Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0222) 3880402

ngày 15/7/2020 nhà trường tổ chức tổng kết năm học 2019 - 2020 và chia tay đồng chí Ngô Thị Kim Anh. Phó bí thư chi bộ - phó hiệu trưởng nhà trường về nghỉ hưu.


Ngày 15/7/2020 nhà trường tổ chức tổng kết năm học 2019 - 2020 và chia tay đồng chí Ngô Thị Kim Anh. Phó bí thư chi bộ - phó hiệu trưởng nhà trường về nghỉ hưu.


Tác giả: Nguyễn Thị Hiệp