Địa chỉ: Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0222) 3880402

một số hình ảnh lễ khai giảng năm học 2020 - 2021

Tác giả: Nguyễn Thị Hiệp