Địa chỉ: Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0222) 3880402

Một số hình ảnh kỉ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2020