Địa chỉ: Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0222) 3880402

Một số hình ảnh cô và trò trường mầm non Liên Cơ - huyện Yên Phong tham gia hội thi GVG cấp huyện năm học 2020-2021