Địa chỉ: Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0222) 3880402

LIÊN HOAN TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA CÁC CHÁU 5-6 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON LIÊN CƠ- YÊN PHONG