Địa chỉ: Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0222) 3880402

Các bé Trường mầm non Liên Cơ rất hào hứng tham gia khám sức khỏe lần 1