Địa chỉ: Thị trấn Chờ, Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: (0222) 3880402

1 số hình ảnh các bé trường mầm non Liên Cơ- yên Phong đón tết Tân Sửu 2021!